Vacancy Hollandse School: Leerkracht primair onderwijs groep 8

De Hollandse School Limited in Singapore zoekt een

 

enthousiaste leerkracht primair onderwijs

 

voor een tijdelijke fulltime aanstelling voor groep 8
1 januari t/m medio mei 2019, met eventuele mogelijkheid tot verlenging.

 

De Hollandse School in Singapore is een Nederlandstalige peuter- en basisschool met in totaal 380 leerlingen en verzorgt onderwijs aan kinderen van ouders die in Singapore werkzaam zijn. Het bestuur wordt onder meer gevormd door vertegenwoordigers van bedrijven die de school hebben opgericht in 1920.

 

De missie van de school is: ‘De Hollandse School in Singapore wil een uitstekende school zijn met een gecombineerd Nederlands en internationaal curriculum, waar het leerproces van het kind centraal staat. Wij zijn een school die openheid, respect en passie uitstraalt en waar leren leuk is. In een veilige omgeving en met veel individuele aandacht halen we het beste uit elk kind.’

 

De HSL werkt leer opbrengstgericht om passend in te gaan op onderwijsbehoeften van de leerlingen. Naast de basisvakken taal, lezen, rekenen en Engels, wordt er op de HSL met het International Primary Curriculum (IPC) gewerkt, dat in het Nederlands wordt gegeven. Het structureel coöperatief leren (SCL) is schoolbreed ingevoerd. Er zijn vakleerkrachten voor lichamelijke oefening, muziek en Engels. Ook is er een Learning Support Centre met twee intern begeleiders, remedial teachers en een logopediste. Bij alle ontwikkelingen in het onderwijs staat het leren van de kinderen centraal.

 

Functie-eisen:

 • volledige bevoegdheid voor het basisonderwijs
 • recente werkervaring in groep 8
 • recente ervaring in het basisonderwijs als fulltime groepsleerkracht

 

Verder strekt tot de aanbeveling:

 • ervaring met IPC en/of SCL
 • ervaring met Opbrengstgericht en Handelingsgericht werken
 • uitstekende communicatievaardigheden in het Engels

 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:

 • passie uitstraalt voor het vak
 • het leerproces van de kinderen centraal kan stellen en vanuit doelen kan werken om een passend onderwijsaanbod te creëren
 • in staat is tot gedegen groepsmanagement
 • vernieuwend kan denken en openstaat voor veranderingen en daaraan daadkrachtig meewerkt
 • actief bijdraagt aan een optimale samenwerking met alle geledingen van de school zich voortdurend professioneel ontwikkelt
 • beschikt over een flexibel, optimistisch karakter, uitstekende sociale- en communicatieve vaardigheden en gevoel voor humor

 

Arbeidsvoorwaarden:

De HSL biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden in een inspirerende werkomgeving. De salariëring is conform de HSL salarisschaal primair onderwijs en onder expat- voorwaarden.

 

Sollicitatieprocedure:

De werving en selectie voor deze vacature verlopen in samenwerking met Stichting NOB. Belangstellenden, die aan de gestelde voorwaarden menen te voldoen, kunnen zich tot en met vrijdag 14 september 2018 kandidaat stellen. Dit kan per e- mail naar de HSL (recruitment@hollandseschool.org) t.a.v. de directeur, dhr. Meino Meines vergezeld van de volgende sollicitatiedocumenten:

 

 • een sollicitatiebrief
 • een cv
 • een recente pasfoto
 • drie referenties

 

Op donderdag 20 en vrijdag 21 september 2018 a.s. zullen eerst Skype interviews worden gehouden. De uiteindelijke interviews zullen plaatsvinden in Nederland op vrijdag 28 september t/m dinsdag 2 oktober 2018. Indien mogelijk zullen er op woensdag 3 t/m vrijdag 5 oktober 2018 ook klassenbezoeken plaatsvinden.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur, dhr. Meino Meines, recruitment@hollandseschool.org

 

Website HSL: www.hollandseschool.org