Latest News

15 November 2018

Vacature Hollande School Singapore (HSL): enthousiaste remedial teacher (m/v)

De Hollandse School Limited te Singapore zoekt per 1 maart 2019

 

Een enthousiaste remedial teacher (M/V)
voor een fulltime aanstelling

 

De Hollandse School in Singapore is een Nederlandstalige peuter- en basisschool met in totaal 380 leerlingen en verzorgt onderwijs aan kinderen van ouders die in Singapore werkzaam zijn. Het bestuur wordt onder meer gevormd door vertegenwoordigers van bedrijven die de school hebben opgericht in 1920. De missie van de school is: ‘De Hollandse School in Singapore wil een uitstekende school zijn met een gecombineerd Nederlands en internationaal curriculum, waar het leerproces van het kind centraal staat. Wij zijn een school die openheid, respect en passie uitstraalt en waar leren leuk is. In een veilige omgeving en met veel individuele aandacht halen we het beste uit elk kind.’

 

De HSL werkt leer opbrengstgericht om passend in te gaan op onderwijsbehoeften van de leerlingen. Naast de basisvakken taal, lezen, rekenen en Engels, wordt er op de HSL met het International Primary Curriculum (IPC) gewerkt, dat in het Nederlands wordt gegeven. Het structureel coöperatief leren (SCL) is schoolbreed ingevoerd. Er zijn vakleerkrachten voor lichamelijke oefening, muziek en Engels. Ook is er een Learning Support Centre met twee intern begeleiders, remedial teachers, logopedist en gedragsspecialist. Bij alle ontwikkelingen in het onderwijs staat het leren van de kinderen centraal.

 

Functie-eisen:

 • volledige bevoegdheid voor het basisonderwijs
 • kwalificaties in ‘RT’ (Remedial Teaching)
 • recente ervaring in het basisonderwijs als RT leerkracht

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:

 • passie uitstraalt voor dit prachtige vak en altijd bezig is het leren van de leerlingen te verbeteren
 • een intensieve samenwerking tot stand kan brengen tussen leerkracht, ouders en leerling bij het opstellen en de uitvoering van het handelingsplan
 • het leerproces van de kinderen centraal kan stellen en vanuit doelen kan werken om een passend onderwijsaanbod te creëren
 • in staat is handelingsgericht te denken, toetsgegevens te analyseren en om te zetten tot leerdoelen, acties en gestructureerde ondersteuning van het leerproces
 • vernieuwend kan denken en openstaat voor veranderingen en daaraan daadkrachtig meewerkt

Schooljaar 2018-2019, Remedial Teacher

 • actief bijdraagt aan een optimale samenwerking met alle geledingen van de school
 • zich voortdurend professioneel ontwikkelt
 • beschikt over een flexibel, optimistisch karakter, uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden

Arbeidsvoorwaarden:

De HSL biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden in een inspirerende werkomgeving. De salariëring is conform de HSL salarisschaal primair onderwijs en onder expat-voorwaarden.

 

Sollicitatieprocedure:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de HR officer van de HSL, Claudia Goethart; recruitment@hollandseschool.org.

 

Belangstellenden, die aan de gestelde voorwaarden menen te voldoen, kunnen zich tot en met 25 november 2018 kandidaat stellen. Dit kan per e- mail naar de HSL (recruitment@hollandseschool.org) t.a.v. de directeur, dhr. Meino Meines vergezeld van de volgende sollicitatiedocumenten:

 

 • een sollicitatiebrief
 • een cv met recente pasfoto
 • drie referenties

In de week van 26 november 2018 zullen de eerste interviews plaatsvinden.

 

Website HSL: www.hollandseschool.org

14 November 2018

Hollandse School Singapore (HSL) zoekt “Kwartiermakers” 100-jarig bestaan HSL

De Hollandse School Limited in Singapore zoekt per direct

 

“Kwartiermakers” 100-jarig bestaan HSL

op vrijwillige basis

 

De Hollandse School in Singapore is een Nederlandstalige peuter- en basisschool met in totaal 385 leerlingen (65 peuterschool/320 basisschool) en verzorgt onderwijs aan kinderen van ouders die in Singapore werkzaam zijn. Het bestuur wordt onder meer gevormd door vertegenwoordigers van bedrijven die de school hebben opgericht in 1920. De Hollandse School Limited bestaat in 2020 honderd jaar. De school wil dit op een onvergetelijke wijze vieren. Gedurende het kalenderjaar 2020 worden voor de leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen diverse activiteiten georganiseerd.

 

Visie HSL 100 jaar

Al 100 jaar lang kunnen Nederlandstalige kinderen in Singapore Nederlands onderwijs genieten aan een officieel instituut voor primair onderwijs: de Hollandse School Limited. De school heeft zijn bestaansrecht inmiddels ruimschoots bewezen. De HSL is een school die zich aan de ene kant vasthoudt aan de Nederlandse cultuur en aan de andere kant niet bang is voor innovatie en internationale ontwikkelingen. Het curriculum van de HSL is dan ook zo opgebouwd, dat de leerlingen enerzijds binding blijven houden met de Nederland en anderzijds de kans krijgen hun internationale wereld georiënteerde kennis te verbreden. Met de viering van het 100 jarig bestaan van de school, wil de HSL deze unieke combinatie van Nederlands- internationaal onderwijs in het daglicht stellen met een groot feest waarbij historische elementen herdacht worden, maar waarbij ook aandacht uitgaat naar nieuwe internationale ontwikkelingen op onderwijskundig vlak.

 

Doelstellingen

 • Met HSL 100 jaar beoogt de commissie op een bijzondere en feestelijke wijze stil te staan bij de 100ste verjaardag van de school.
 • De commissie wil met de viering bereiken dat men kennis opdoet over de geschiedenis van de Nederlandse School in Singapore, door in te gaan op de historie van de school gekoppeld aan de historische ontwikkeling van Singapore.
 • De commissie wil door middel van de festiviteiten de school onder de aandacht brengen bij onderwijs gerelateerde instanties, overheidsinstellingen, bedrijven en organisaties in Singapore en in Nederland.
 • Met het 100 jarig bestaan wil de commissie laten zien dat de HSL aan de weg timmert op het gebied van onderwijs vernieuwende elementen in een internationale omgeving.

 

Schooljaar 2018-2019, “Kwartiermakers” 100 jarig bestaan HSL  

Taken:

 • Het zijn van de “denktank” voor de organisatie van het 100 jarig bestaan
 • In kaart brengen van de wensen van de school en het bestuur
 • Tijdsplan maken en bewaken
 • In kaart brengen van sponsoren en overige stakeholders, zowel in Singapore als in Nederland

 

Sollicitatieprocedure:

Je kunt tot en met 25 november 2018 solliciteren. Interesse kun je kenbaar maken per e-mail (recruitment@hollandseschool.org) bij Meino Meines met je CV en korte toelichting.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de HR Officer, Claudia Goethart, via recruitment@hollandseschool.org

 

Additionele informatie:

Het gaat om een functie op vrijwillige basis voor in eerste instantie 3 maanden, van december 2018 tot februari 2019.

14 November 2018

Vacature Hollandse School Singapore (HSL): Health coordinator / Administratief Medewerker m/v

De HSL is per 1 februari 2019 op zoek naar een

 

Health Coordinator/Administratief Medewerker m/v

(32 uur, 4 dagen)

 

De Hollandse School in Singapore is een Nederlandstalige peuter- en basisschool met in totaal 380 leerlingen en verzorgt onderwijs aan kinderen van ouders die in Singapore werkzaam zijn. Het bestuur wordt onder meer gevormd door vertegenwoordigers van bedrijven die de school hebben opgericht in 1920. De missie van de school is: ‘De Hollandse School in Singapore wil een uitstekende school zijn met een gecombineerd Nederlands en internationaal curriculum, waar het leerproces van het kind centraal staat. Wij zijn een school die openheid, respect en passie uitstraalt en waar leren leuk is. In een veilige omgeving en met veel individuele aandacht halen we het beste uit elk kind.’

…read more

12 November 2018

NCA Charity Christmas Fair, 29 November 2018 at the Hollandse Club

Save the date for the NCA Charity Christmas fair! Browse unique gift-items from charities and vendors alike in a beautifully decorated hall while enjoying a live choir singing Christmas carols. Get your hands on the coolest gifts in town that cannot be bought in any store in Singapore. One of the reasons why vendors love coming to the Charity Christmas Fair is that the proceeds of the table they rent will go to the charities that NCA supports in Singapore (Breadline, Good Shepherd, H.O.M.E., Project Pari and Silra).

 

 

 

Date: 29 November 2018 

Time: 10 AM – 5 PM

Location: Hollandse Club, 22 Camden Park, 299814 Singapore

 

10 October 2018

Upcoming Unlocking Solar Capital Asia Event 1-2 November 2018

 Asia’s key solar event: Connect with 1000+ executives and develop bankable solar PV projects

 

Solar energy in Asia has been developing faster than anywhere else in the world, however, the challenge to obtain access to capital remains. This year, by joining forces with the Asia Clean Energy Summit, the aim is to bring together all investors, financiers, solar developers, IPPs, EPCs and other solar stakeholders to discuss bankable PV projects in the region. All for the ticket price of one when bought on the registration page.

 

 

For the Unlocking Solar Capital & Financial Summit, 200+ solar energy delegates are expected to join the conference sessions, however, you will have the opportunity to network with 1000+ solar and clean energy executives in Asia during the networking sessions.  In addition to the conference held on November 1st-2nd, you will also be able to attend the clean energy exposition held from October 31st – November 1st which will add an additional 3000+ visitors to network with. All together making a total of 4000+ solar & clean energy professionals present under one enormous roof.

 

 

Event Highlights:

 • 1000+ international finance and project development executives
 • Regional focused approach: Covering all countries from Southeast Asia to Central Asia
 • 30+ leading experts on stage sharing their vision, expertise and experience
 • Guaranteed match-making through our customized software and interactive breaks