Hollandse School Singapore (HSL) zoekt “Kwartiermakers” 100-jarig bestaan HSL

De Hollandse School Limited in Singapore zoekt per direct

 

“Kwartiermakers” 100-jarig bestaan HSL

op vrijwillige basis

 

De Hollandse School in Singapore is een Nederlandstalige peuter- en basisschool met in totaal 385 leerlingen (65 peuterschool/320 basisschool) en verzorgt onderwijs aan kinderen van ouders die in Singapore werkzaam zijn. Het bestuur wordt onder meer gevormd door vertegenwoordigers van bedrijven die de school hebben opgericht in 1920. De Hollandse School Limited bestaat in 2020 honderd jaar. De school wil dit op een onvergetelijke wijze vieren. Gedurende het kalenderjaar 2020 worden voor de leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen diverse activiteiten georganiseerd.

 

Visie HSL 100 jaar

Al 100 jaar lang kunnen Nederlandstalige kinderen in Singapore Nederlands onderwijs genieten aan een officieel instituut voor primair onderwijs: de Hollandse School Limited. De school heeft zijn bestaansrecht inmiddels ruimschoots bewezen. De HSL is een school die zich aan de ene kant vasthoudt aan de Nederlandse cultuur en aan de andere kant niet bang is voor innovatie en internationale ontwikkelingen. Het curriculum van de HSL is dan ook zo opgebouwd, dat de leerlingen enerzijds binding blijven houden met de Nederland en anderzijds de kans krijgen hun internationale wereld georiënteerde kennis te verbreden. Met de viering van het 100 jarig bestaan van de school, wil de HSL deze unieke combinatie van Nederlands- internationaal onderwijs in het daglicht stellen met een groot feest waarbij historische elementen herdacht worden, maar waarbij ook aandacht uitgaat naar nieuwe internationale ontwikkelingen op onderwijskundig vlak.

 

Doelstellingen

  • Met HSL 100 jaar beoogt de commissie op een bijzondere en feestelijke wijze stil te staan bij de 100ste verjaardag van de school.
  • De commissie wil met de viering bereiken dat men kennis opdoet over de geschiedenis van de Nederlandse School in Singapore, door in te gaan op de historie van de school gekoppeld aan de historische ontwikkeling van Singapore.
  • De commissie wil door middel van de festiviteiten de school onder de aandacht brengen bij onderwijs gerelateerde instanties, overheidsinstellingen, bedrijven en organisaties in Singapore en in Nederland.
  • Met het 100 jarig bestaan wil de commissie laten zien dat de HSL aan de weg timmert op het gebied van onderwijs vernieuwende elementen in een internationale omgeving.

 

Schooljaar 2018-2019, “Kwartiermakers” 100 jarig bestaan HSL  

Taken:

  • Het zijn van de “denktank” voor de organisatie van het 100 jarig bestaan
  • In kaart brengen van de wensen van de school en het bestuur
  • Tijdsplan maken en bewaken
  • In kaart brengen van sponsoren en overige stakeholders, zowel in Singapore als in Nederland

 

Sollicitatieprocedure:

Je kunt tot en met 25 november 2018 solliciteren. Interesse kun je kenbaar maken per e-mail (recruitment@hollandseschool.org) bij Meino Meines met je CV en korte toelichting.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de HR Officer, Claudia Goethart, via recruitment@hollandseschool.org

 

Additionele informatie:

Het gaat om een functie op vrijwillige basis voor in eerste instantie 3 maanden, van december 2018 tot februari 2019.